Castricum
Heereweg 36

Huurprijs: € 2.500 p.m.

afspraak maken

Gezocht ambitieuze ondernemer voor deze bedrijfsruimte met vele passanten en ruime parkeermogelijkheden!

Te huur
Winkelruimte aan doorgaande weg (zichtlocatie) van Castricum naar Egmond. Thans ingericht als horecaruimte, maar na verbouwing geschikt als winkelruimte.

Indeling
Entree aan voor- en zijkant, alsmede een ingang voor bevoorrading. U-vormige ruimte, naar wens indeelbaar. In het midden zijn 2 toiletgroepen en een invalidentoilet. Aan de achterzijde is de keuken, bijkeuken en opslagruimte.

Oppervlakte
Ca. 285 m².

Locatie en bereikbaarheid
Gelegen aan doorgaande weg (N512) in woonomgeving met naastgelegen tankstation/garage, achtergelegen bedrijfspanden en ruim parkeerterrein. Bushalte voor de deur (lijn 164) en nabij de N513 welke is aangesloten op de N203 met ontsluiting naar A9/Uitgeest.

Voorzieningen
- toiletgroepen
- ingerichte horecaruimte
- cv-ketel met radiatoren
- meterkast met aansluitingen
- ventilatie/afzuiging.

Uitgangspunt verhuur is op casco basis. Oplevering geschiedt in huidige staat, doch verhuurder is bereid aanpassingen te verrichten in nader overleg.

Parkeren
Ruime parkeergelegenheden op achtergelegen parkeerterrein.

Bestemming
Bestemmingsplan Bakkum Noord, bestemming Horeca (categorie 1 en 2 van de Staat van horeca-inrichtingen). Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Castricum.
De gemeente staat in beginsel open voor een ruimere bestemming, bij overeenstemming zullen partijen hiervoor een omgevingsvergunning moeten indienen.

Huurprijs
€ 2.500,-- per maand excl. BTW

Servicekosten
Niet van toepassing.

BTW
De huur is te vermeerderen met BTW. Indien huurder geen BTW-belaste prestaties verricht, kan verhuurder een hogere huurprijs in rekening brengen.

Nutsbedrijven
Huurder dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Huurbetaling
Per maand bij vooruitbetaling.

Huurtermijn
In overleg.

Huurovereenkomst
Conform het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met algemene bepalingen en bijzondere bepalingen vanuit verhuurder.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verhurende partij. Als huurder bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Terug naar: Object zoeken