Te koop

De Trompet ong,
1967 Heemskerk

Vraagprijs € 850.000,- v.o.n.

Te koop
In opdracht van de gemeente Heemskerk bieden wij aan de LAATSTE kavel op het moderne en duurzame bedrijventerrein De Trompet, te weten De Noordpunt. Het bedrijventerrein is innovatief, duurzaam (gasloos), goed beveiligd en heeft een actieve Vereniging van Eigenaren / BIZ (Bedrijven Investeringszone). Wij treden graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor de vestiging van uw bedrijf op deze locatie.

Oppervlakte
De Noordpunt heeft een oppervlakte van ca. 8.500 m². Er is een bouwvlak van ca. 5.721 m². Binnen dit vlak mag maximaal 30%, dus ca. 2.548 m² bebouwd worden.

Locatie en bereikbaarheid
Op uitstekende zichtlocatie direct aan de A9, naast de afslag Heemskerk en nabij park Assumburg-Oud Haerlem. Uitstekend bereikbaar vanaf de A9 met eigen vervoer. De Trompet ligt op ca. 1.500 meter van NS-station Heemskerk.

Bestemming
Bestemmingsplan De Trompet en Tolhek. Enkelbestemming Bedrijf -1. Functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2. Maatvoering maximum bouwhoogte: 15 m en maximum bebouwingspercentage terrein: 30%. Zie verder de website www.ruimtelijkeplannen.nl Bij vragen of twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Heemskerk, de heer Geuljans: telefoon 06 11 458 651.

Koopprijs
€ 850.000,– von excl. btw.
Verder is een bedrag van € 5,67 per m² bedrijfsperceel excl. btw verschuldigd ten behoeve van het Kwaliteitsfonds De Trompet. Vanuit dit fonds kan de toepassing van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op De Trompet worden betaald. Daarmee kan de Trompet zijn duurzame karakter ook voor de toekomst behouden.

Erfdienstbaarheden, bijzondere & overige bepalingen & verkoopvoorwaarden
Bij de optie- en koopovereenkomst behoren bijlagen die op aanvraag toegezonden worden.

Bodeminformatie
Het perceel is geschikt om te worden aangewend conform het in bestemmingsplan beschreven gebruik. De verkoper levert een bodemrapport aan koper.

Koop- en optieovereenkomst
Bij deze overeenkomsten behoren bijlagen waaronder het “Beeld-milieukwaliteitsplan De Trompet” zoals opgesteld door BRO Adviseurs in ruimtelijke ordening economie en milieu. In dit document staan aspecten die speciaal van belang zijn voor De Noordpunt (zie o.a. de pagina’s: 25, 27, 31 en 35).

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Aanvaarding
In overleg.

Voorbehoud
Goedkeuring opdrachtgever gemeente Heemskerk.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken

Kooprijs€ 850.000,- v.o.n.
Aangeboden sinds16 juni 2020
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieBouwgrond
Soort bouwNiet van toepassing
Energieverbruik
Energielabel Niet beschikbaar
Omgeving
LiggingBEDRIJVENTERREIN

Onze bedrijfsmakelaars

Jan van Til

Brantjes Zaanstad

Register Makelaar Register-Taxateur

Jan-Peter Brantjes

Brantjes Heemskerk

Register Makelaar Register-Taxateur/ Directeur