Te koop / te huur

Eendrachtsstraat 14- 28, 1951 AZ
Velsen-Noord

Vraagprijs € 3.350.000,- k.k. of € 90.000,- p.j.

Te koop/te huur
Grootschalig bedrijfscomplex op bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond in Velsen-Noord op een perceel van 13.760 m². Het complex is grotendeels verhuurd. De huurgegevens kunnen op verzoek worden toegestuurd.

Bespreekbaar is verkoop van een deel van het complex, hierbij wordt een perceel van ca. 10.760 m² van het hoofdperceel afgesplitst. Kadastraal nader in te meten.

Thans te huur ca. 1.650 m² bedrijfsruimte met ca. 750 m² bedrijfsruimte op de 1e verdieping en ca. 135 m² kantoorruimte. Huurprijs € 90.000,– excl. btw per jaar.

Oppervlakte
Ca. 10.000 m² bedrijfsruimte b.g.
Ca. 2.500 m² bedrijfsruimte 1e verd.
Ca. 135 m² kantoorruimte b.g.
Ca. 75 m² kantoorruimte 1e verd.

Locatie en bereikbaarheid
Op een goede locatie op bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond in Velsen-Noord. Gelegen op 5 minuten rijden van de afrit van de A-22 wat er voor zorgt dat het object uitstekend is te bereiken vanuit Amsterdam, Alkmaar, Zaanstreek en Haarlem. Tevens is het perceel vlakbij de pont gelegen met een verbinding naar IJmuiden.

Voorzieningen
In huidige staat, o.a.
– zware vloerbelasting
– vrije hoogte 6-12-16 m
– bovenloopkranen
– verwarming
– verlichting
– overheaddeuren
– krachtstroom.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op eigen terrein en op de openbare weg.

Bestemming
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord, bestemming Bedrijven (t/m milieucategorie 4.2). De maximale bouwhoogte bedraagt 25 m. Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 90% van het bouwvlak. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Velsen.

Vraagprijs
€ 3.350.000,– k.k. (gehele perceel)
€ 2.350.000,– k.k. (perceel van ca. 10.760 m²).

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie)leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering op aanvraag verkrijgbaar. Zowel het erfpachtrecht als het bloot eigendom worden verkocht, wat door vermenging leidt tot volledig eigendom.

Verkoop door executeur testamentair
Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat deze verkoop plaatsvindt in opdracht van de executeur testamentair. Koper accepteert de staat van het object “as-is” als basis waarop hij koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven, met uitzondering van de levering in grotendeels verhuurde staat.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business met aanvulling bijzondere voorwaarden inzake verkoop door de executeur testamentair welke op verzoek kunnen worden toegezonden.

Notaris
De eigendomsoverdracht dient plaats te vinden bij Batenburg Notarissen te Beverwijk.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien. Er zijn diverse bodem-/grondwateronderzoeksrapporten aanwezig, deze kunnen op verzoek worden toegestuurd. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de inhoud van de rapporten.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst. Er is een asbestinventarisatierapport aanwezig, dit kan op verzoek worden toegestuurd. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de inhoud van het rapport.

Ouderdomsclausule
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot vloeren, muren, dak, leidingen, installaties, de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende/verhurende partij. Als koper/huurder bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper/kandidaat-huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken

Vraagprijs€ 3.350.000,- k.k. of € 90.000,- p.j.
Overdracht
Aangeboden sinds11 maart 2019
Aanvaardingin overleg
StatusBeschikbaar
Bouw
Hoofdfunctiebedrijfsruimte
Soort bouwbestaande bouw
Bouwjaar periode1931-1944
Oppervlakten
Bedrijfshal opp.12.500 m2
Kantoorruimte opp.210 m2
In units vanaf1.650 m²
Vrije hoogte19 m
Vrije overspanning20 m
Perceel13.760 m2
Indeling
Voorzieningenoverheaddeuren, krachtstroom, betonvloer
Energieverbruik
EnergielabelNiet beschikbaar
Omgeving
Liggingbedrijventerrein

Onze bedrijfsmakelaars

Jan-Peter Brantjes

Brantjes Heemskerk

Register Makelaar Register-Taxateur/ Directeur

Frank Kloes

Brantjes Velsen

Register Makelaar Register-Taxateur/ Vestigingsmanager

Jeffrey Neeft

Brantjes Zaanstad

Register Makelaar Register-Taxateur