Te koop

Populierenlaan 333 (D/F/J/R/M/N/P/R), 1161 SN
Zwanenburg

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Te koop/belegging
8 verhuurde garageboxen in woonwijk in Zwanenburg.

Oppervlakte
Totaal ca. 120 m²

Locatie en bereikbaarheid
Gelegen in een woonwijk in Zwanenburg aan de rand van Park Zwanenburg, met het winkelcentrum in de nabijheid.
Nabij uitvalswegen met een goede bereikbaarheid vanuit Amsterdam, Schiphol en Haarlem.

Bestemming
Bestemmingsplan Zwanenburg, bestemming Garagebox. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Haarlemmermeer.

Vraagprijs
€ 200.000,- k.k.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering, op aanvraag verkrijgbaar.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Niet zelf gebruikt
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Vraagprijs€ 200.000,- k.k.
Overdracht
Aangeboden sinds8 april 2019
Aanvaardingin overleg
StatusBeschikbaar
Bouw
Hoofdfunctieoverige
Soort bouwbestaande bouw
Oppervlakten
Perceel365 m2
Indeling
Energieverbruik
EnergielabelNiet beschikbaar
Omgeving
Liggingin woonwijk

Onze bedrijfsmakelaars

Jan-Peter Brantjes

Brantjes Heemskerk

Register Makelaar Register-Taxateur/ Directeur

Frank Kloes

Brantjes Velsen

Register Makelaar Register-Taxateur/ Vestigingsmanager

Jeffrey Neeft

Brantjes Zaanstad

Register Makelaar Register-Taxateur