Te koop

Zuid 11,
8424 PS Elsloo

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Te koop
In Elsloo staat aan de rand van het dorp de Oude Melkfabriek. De voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek, opgericht door Mr. Lodewijk Guillaume Verwer, heette vanwege de ligging ”De Drie Gemeenten”. Het object staat op een perceel van 8.198 m2 eigen grond en is gedeeltelijk verhuurd.

Oppervlakte
– ca. 3.500 m2 BVO.
– betreffende geen NEN 2580 meting.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen op de hoek Verwersweg – Zuid te Elsloo. Goed bereikbaar middels eigen vervoer op korte afstand van de N351. Bushalte is voor de deur gelegen.

Opleveringsniveau
Diverse opslag/bedrijfsloodsen/kantoren en een bedrijfswoning.

Parkeren
Zeer royale parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Bestemming
Bestemmingsplan Buitengebied (geconsolideerde versie 2020) / Bestemmingsplan Buitengebied 2016, bestemming Bedrijf. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Ooststellingwerf / Weststellingwerf.

Vraagprijs
€ 495.000,– k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering en in de op te stellen koopakte.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven met uitzondering van de levering gedeeltelijk vrij van huur en gebruik. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Energielabel
Van het aangeboden object is nog geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken

Kooprijs€ 495.000,- k.k.
Aangeboden sinds18 februari 2021
StatusBeschikbaar
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Bouw periodeVanaf 1906 t/m 1930
Oppervlakten
Bedrijfshal opp.3.500 m2
Energieverbruik
Energielabel Niet beschikbaar
Omgeving
LiggingLANDELIJK_GEBIED

Onze bedrijfsmakelaars

Jan van Til

Brantjes Zaanstad

Register Makelaar Register-Taxateur

Jan-Peter Brantjes

Brantjes Heemskerk

Register Makelaar Register-Taxateur/ Directeur