Beverwijk
Noorderkade 36B

Vraagprijs: € 2.245.000 k.k.

afspraak maken

Te koop
Koel-/vriescentrum met kantoorruimte op 4.095 m² eigen grond.

Oppervlakte
- ca. 3.600 m² BVO bedrijfsruimte
- ca. 150 m² BVO kantoorruimte
- ca. 145 m² BVO kantoorruimte op de 1e verdieping.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan De Pijp, de zeehaven van Beverwijk en toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen. Op korte afstand van de op- en afritten van de A9 en A22. Uitstekend bereikbaar middels eigen en openbaar vervoer.

Voorzieningen
- koel- en vriesinstallatie (bouwjaar 2016/in werking gezet in 2017)
- 6 koel-/vriescellen (3 zijn er thans aangesloten op bovengenoemde installatie)
- 2 shockvriesruimtes (1 shockvriesruimte is niet operationeel)
- kantoren zijn voorzien van airco, centrale verwarming, toiletten, douche, kantine en archiefruimte.

Parkeren
Diverse parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.

Bestemming
Bestemmingsplan Haven De Pijp - Parallelweg, bestemming Bedrijf- Haven (milieucategorie 5.1). Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Beverwijk.

Vraagprijs
€ 2.245.000,-- k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering, op aanvraag verkrijgbaar.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Energielabel
Van het aangeboden object is thans geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Terug naar: Object zoeken