Heemskerk
De Trompet

Vraagprijs: € 200 v.o.n.

afspraak maken

Te koop
Royale bouwkavels op het moderne en duurzame bedrijventerrein De Trompet.

Oppervlakte
Kavel 6: perceelgrootte 3.989 m² / bebouwd 2.593 m² VERKOCHT
Kavel F: perceelgrootte 6.282 m² / bebouwd 3.000 m² VERKOCHT

Locatie en bereikbaarheid
Op uitstekende zichtlocatie langs de A9, naast de afslag Heemskerk en nabij park Assumburg. Uitstekend bereikbaar vanaf de A9 met eigen vervoer.

Bestemming
Bestemmingsplan De Trompet en Tolhek, bestemming bedrijf. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Heemskerk.

Koopprijs
Kavel 6: € 200,-- per m² excl. btw. VERKOCHT
Kavel F: € 150,-- per m² excl. btw. VERKOCHT

Voorts is een bedrag van € 5,67 per m²/excl. btw verschuldigd ten behoeve van het kwaliteitsfonds De Trompet.

Erfdienstbaarheden, bijzondere en overige bepalingen
Op aanvraag verkrijgbaar.

Bodeminformatie
Verkoper verklaart dat het perceel geschikt is om te worden aangewend conform het in bestemmingsplan beschreven gebruik en verkoper levert een bodemrapport aan koper.

Koop- en optieovereenkomst
Op aanvraag verkrijgbaar.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage schuldig.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Terug naar: Object zoeken