Overige diensten

Beleggen

Naast een goede locatie zijn er meer aspecten van belang wanneer u wilt investeren in bedrijfsonroerend-goed. Factoren die een belangrijke rol spelen bij beslissingen over aankoop of verkoop zijn onder andere volume, verhuurbaarheid, huurwaardeontwikkeling, staat van onderhoud, bestemmingsplannen en plannen van de lokale- en centrale overheid. Door onze jarenlange ervaring in bedrijfsonroerend-goed hebben wij een groot netwerk opgebouwd in de wereld van beleggingen in deze sector.

Verzekeren

De adviseurs van Brantjes Verzekeringen maken een duidelijke analyse van de risico’s die u als ondernemer zelf niet kan dragen. Daarnaast bemiddelen zij voor u, geven ze inzicht in keuzemogelijkheden, adviseren ze bij eventuele ‘oververzekering’ en begeleiden ze u bij claims in geval van schade.

Onze bedrijfsmakelaars

Jan van Til

Brantjes Zaanstad

Register Makelaar Register-Taxateur

Jan-Peter Brantjes

Brantjes Heemskerk

Register Makelaar/ Directeur